top of page

Our Jury

Global Final Jury(TBA)

Asia-Pacific Region

Middle East and Europe Round

North America Region

Preliminary Round

PianoJin Zhang, Haewon Song, Yi He, Yuchun Kang, Tianyang Wang, Jiale Li, Wanting Zhao, Qianyi Xu, Wenbin Jin, Peng Wang

StringsBoris, Zhenyuan Liu, Jing Zhou, Ningze Ma


Region Final Round

PianoJin Zhang, Lan Chen, Mingyi Wu, Raymond Chan, Ka Hou Chan, Poom, Jie Song, Ruixue Zhang, Wenbin Jin

Strings: Xi Chen, Boris, Ningze Ma, Ao Peng

Preliminary Round

PianoTianyang Wang, Wenbin Jin, Jie Song, Yizhuo Meng

StringsNingze Ma, Rong Ma, Peng Wang, Zhenyuan Liu

 

 


Region Final Round

PianoPlano, István Lajkó, Huijing Han, Jiale Li, Wanting Zhao

Strings: Xi Chen, Jing Zhou, Boris, Ao Peng, Ningze Ma

Preliminary Round

PianoFelisien, Rixiang Huang, Qianyi Xu, Wenbin Jin

StringsJing Zhou, Zhenyuan Liu, Rong Ma, Peng Wang

 

 


Region Final Round

PianoHaewon Song, Felisien, Rixiang Huang, Tingshuo Tang, Shuai Wang

Strings: Xi Chen, Ao Peng, Rong Ma, Peng Wang

bottom of page